yundai Cup 2020 By TC Motor – Khu vực miền Trung (KPL-S2).