Chương trình từ thiện ” Xuân Yêu Thương ” tại xã Phước Đồng